ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Thursday, 23rd November 2017 1:32pm.  
line decor
Dhamma Videos www.history.com Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBase ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆာက္အဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ့တည္ေဆာက္ခဲ့ပံု (အပိုင္း ၁) English Digging for the Truth: Angkor Wat - Part 1
2 ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆာက္အဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ့တည္ေဆာက္ခဲ့ပံု (အပိုင္း ၂) English Digging for the Truth: Angkor Wat - Part 2
3 ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆာက္အဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ့တည္ေဆာက္ခဲ့ပံု (အပိုင္း ၃) English Digging for the Truth: Angkor Wat - Part 3
4 ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆာက္အဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ့တည္ေဆာက္ခဲ့ပံု (အပိုင္း ၄) English Digging for the Truth: Angkor Wat - Part 4
5 ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆာက္အဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ့တည္ေဆာက္ခဲ့ပံု (အပိုင္း ၅) English Digging for the Truth: Angkor Wat - Part 5
www.history.com Dhamma Talks :5 entries