ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
Dhamma Videos Pa Auk Meditation Center ဖားေအာက္ေတာရတရားစခန္း Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဖားေအာက္ေတာရတရားစခန္း ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 English Pa Auk Meditation Center (English Translation) 1 of 4
2 English Pa Auk Meditation Center (English Translation) 2 of 4
3 English Pa Auk Meditation Center (English Translation) 3 of 4
4 English Pa Auk Meditation Center (English Translation) 4 of 4
5 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Meditation Center 1 of 6
6 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Meditation Center 2 of 6
7 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Meditation Center 3 of 6
8 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Meditation Center 4 of 6
9 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Meditation Center 5 of 6
10 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Meditation Center 6 of 6
11 Pali Patimokkha on Uposatha day at Pa Auk Meditation Center
Pa Auk Meditation Center Dhamma Talks :11 entries