ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
Dhamma Videos Dipankara Sayalay ဆရာေလးဒီပန္ကရာ(ဖားေအာက္ေတာရ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဆရာေလးဒီပန္ကရာ(ဖားေအာက္ေတာရ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 1 (Part 1)
2 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 1 (Part 2)
3 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 1 (Part 3)
4 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 1 (Part 4)
5 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 2 (Part 1)
6 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 2 (Part 2)
7 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 2 (Part 3)
8 အင္ဒိုနီးရွားတရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား English/Bahasa indonesia Dhamma Talk at Indonesia Retreats -Day 2 (Part 4)
Dipankara Sayalay Dhamma Talks :8 entries