ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:24pm.
line decor
ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ လူဦးေႏွာက္ အရြယ္အစားၾကီးလာ ႏုိင္သည္။ - by ေကာင္းထက္ညြန္႔ - Kaung Htat Nyunt Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ လူဦးေႏွာက္ အရြယ္အစားၾကီးလာ ႏုိင္သည္။ by ေကာင္းထက္ညြန္႔
Untitled Document

ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ လူဦးေႏွာက္ အရြယ္အစားၾကီးလာ ႏုိင္သည္။

Sara Lazar (center) talks to research assistant Michael Treadway and technologist Shruthi Chakrapami about the results of experiments showing that meditation can increase brain size. (Staff photo Kris Snibbe/Harvard News Office)

တရားအားထုတ္သူတို ့၏ ဦးေႏွာက္သည္ တရားအားမထုတ္ သူတုိ့၏ ဦးေႏွာက္ထက္ ပိုမုိၾကီးထြားဖြံၿဖိဳးသည္။
တရားအားထုတ္္ၿခင္းသည္ လူ့ဦးေႏွာက္၏ အရြယ္အစား၊တည္ေဆာက္ပံုကိုေၿပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ေယးတကၠသိုလ္ႏွင့္မန္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္သုေတသနမ်ားမွေဖာ္ထုတ္ ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။
လူၾကီးမ်ား၏ဦးေႏွာက္အရြယ္ၾကီးထြားႏွဳန္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ၾကီးထြားႏွဳန္းထက္ပိုမိုထင္ရွားသည္။

က်မတို့၏ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ တရားအားထုတ္္ၿခင္းၿဖင့္ဦးေႏွာက္၏ ခံစားမွဳ့ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၿဖစ္ေစေသာဧရိယာေနရာတုိ့္၌ တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးလာႏုိင္ေၾကာင္းဟားဗက္ေဆးတကၠသိုလ္၏ သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္းေဆာင္ဆာရာလာဇာကေၿပာခဲ့သည္။ သူမ၏ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားသည္ တၿခားေသာသက္ေသၿပခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းကိုက္ညီေနသည္။ တူရိယာပညာရွင္၏ဦးေႏွာက္သည္ ေတးဂီတဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေသာဧရိယာေနရာ၌ပိုမုိၾကီးထြားေလ့ရွိသည္။ထပ္ခါထပ္ခါေလ့က်င့္ၿခင္းၿဖင့္အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာလူ ့တစ္ေယာက္၏ဦးေႏွာက္တည္ေဆာက္ပံုုကိုေၿပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ပံုမွန္တရားထိုင္ေလ့ရွိေသာေယာဂီအေယာက္၂၀တုိ့၏ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan) ႏွင့္ လုံးဝတရားအားမထုတ္္ဘူးေသာသာမာန္လူ ၁၅ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan)မ်ားကိုႏွုိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ေယာဂီေလးဦးသည္တရားသမားမ်ား(သို့)ေယာဂေလ့က်င့္သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ထုိအေယာက္၂၀အားလံုးမွာေတာရေဆာက္တည္ၿပီးကမၼဌာန္းတရားပြားမ်ားေနေသာရဟန္းေတာ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ က်န္၁၆ေယာက္မွာေရွ့ေန၊သတင္းသမားႏွင့္က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။အစမ္းသပ္ခံသူမ်ားအားလံုးသည္လူၿဖဴလူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan)မ်ားကိုရယူေနစဥ္ေယာဂီမ်ားအားလံုးမွာတရားအားထုတ္ေနၾကၿပီး တရားမထိုင္ဖူးသည္သာမာန္လူမ်ားအားလံုးမွာမိမိတုိ ့ႏွစ္သက္ရာကိုေတြးေတာေနခဲ့ၾကသည္။

ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံ၏အေတြးမ်ား(thoughts) ထက္ ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံမ်ားကိုအာရုံၿပဳၿခင္း(attention) ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟုလာဇာကရွင္းၿပသည္။ ဥပမာ အသံတစ္သံၾကားတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ (အသံအေၾကာင္းမစဥ္းစားခင္) အရင္နားေထာင္တတ္ၾကသည္။ ေခ်ာ္လဲတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္နာက်င္တာကိုခ်က္ခ်င္းသတိၿပဳမိပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္စြာတရားအားထုတ္ႏုိင္သည့္ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ေတြးေတာစိတ္ကူးယဥ္ေနေလ့မရွိပါ။

အစမ္းသပ္ခံေယာဂီမ်ားသည္ ေန ့စဥ္ မိနစ္၄၀ခန့္တရားထိုင္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တရားအားထုတ္ထားေယာဂီမွ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္အားထုတ္ဖူးေသာ ေယာဂီမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္၏ႏွစ္ၿမဳတ္ထားႏုိင္စြမ္းကိုအသက္ရူႏွဳန္းမည္မွ်ေႏွးသြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္တိုင္းတာပါသည္။ ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္ကိုစူးစုိက္နစ္ထားႏုိင္ေၾကာင္းကို ေယာဂီတို့၏ဦးေႏွာက္၌ၾကီးမားတဲ့ေၿပာင္းလဲမူေတြကသက္ေသၿပခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္၏တည္ေဆာက္ပံု(Brain Structure )ေၿပာင္းလဲမူသည္တရားဘာဝနာအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက လာဇာ စတင္ တရားအားထုတ္ခဲ့သည္။တပတ္လွ်င္သံုးခါတရားအားထုတ္ၿဖစ္သည္။ အစကေတာ့ဘာမွ်သိပ္နားမလည္ခဲ့ပါ။စိတ္ပင္ပန္းမွဳေတြသိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းလာတယ္၊ပိုမိုရွင္းလင္းၿပတ္သားတဲ့စိတ္ကူးေကာင္းေတြရလာသည္္၊ ခက္ခဲတဲ့အၾကပ္အတည္းေတြၾကားမွာအာရုံစူးစိုက္ႏွဳိင္စြမ္းၿမင့္မားလာတယ္လိုလာဇာကရွင္းၿပခဲ့သည္။

ဗရမ္းဗတာ အေတြးမ်ားကို တားၿမစ္ၿခင္း (Controlling random thoughts )

ဝိပႆနာဘာဝနာကိုအခ်ိန္မေရြး၊ေနရာမေရြးအားထုတ္နဳိင္ပါသည္။ အားထုတ္ေနၾက ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ ဗရမ္းဗတာ အေတြးေတြ ေခါင္းထဲကိုဝင္လာၿပီဆိုတာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္း သတိထားမိပါသည္။
အေရးၾကီးတဲ့ deadline ေတြ လြဲေခ်ာ္သြားရေတ့ာမည့္အခါ၊ အလုပ္ရွင္(သို့)မန္ေနဂ်ာက မိမိ၏လုပ္ေဆာင္မူေတြကို မၾကိဳက္သည့္အခါေတြမွာ လူေတြက အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလူေတြဟာကိုယ္ကိုကိုယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မူေတြႏွင့္ ေၿခာက္ၿခားရူးသြတ္ေစၿပီး မိမိရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းသြားေစသည္။ အဲဒီ စိုးရိမ္ပူပန္မူေတြအစား လက္ရွိပစၥဳပန္မွာအခုဘာလုပ္သင့္သလဲ၊ ဘာၿဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာေတြအာရုံစုိက္မိရင္ ပူပန္မႈ ေၿဖေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ ထိုအခိုက္၌ ေရွာေရွာရုူရူ အလုပ္ေတြၿ ပီးသြားတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း လာဇာက ေၿပာခဲ့သည္။

ဦးေႏွာက္ၾကီးထြားလာတဲ့ ပမာဏက တစ္လက္မရဲ့ တစ္ေထာင္ပံု (၄)ပံုမွ (၈)ပံုအတြင္း ရွိပါတယ္။ တစ္လက္မ၏တစ္ေထာင္ပံု၄ပံုမွ၈ပံုခန့္အထိၾကီးထြားလာသည့္ဦးေႏွာက္ပမာဏသည္ေယာဂီတစ္ေယာက္ရဲ့တသက္တာအတြင္းတရားထုိင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္စုစုေပါင္းႏွင့္တိုက္ရုိက္အခ်ိဳးက်ပါသည္ဟုလာဇာကေၿပာခဲ့သည္။ထိုပမာဏကို ကမၼဌာန္တးရား အၿပင္းအထန္အားထုတ္စဥ္ကရရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၁၀ရက္၊၁ပါတ္အားထုတ္ၿပီးေယာဂီလုိအမည္တပ္ခံရရုံသက္သက္ႏွင့္ေတာ့ဦးေႏွာက္ကၾကီးထြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အလြန္ေသးငယ္သည့္ ပမာဏပဲၾကီးထြားပါေစ။ ထုိၾကီးထြားၿခင္းက ကမၼဌာန္း တရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ထုိၾကီးထြားၿခင္းေၾကာင့္ဘယ္လိုက်န္းမားေရးေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတယ္၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ၿခင္းေတြကို ဘယ္လိုိုေႏွးေကြးေစတယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာမွဳေတြကို ဦးေဆာင္ပါလိမ့္ဦးမည္။

မည္သည့္အရာကဦးေႏွာက္ကိုၾကီးထြားလာေစလဲ။တရားအားထုတ္ၿခင္းႏွင့္ဦးေႏွာက္ရဲ့ဆဲလ္ေတြ(သို့မဟုတ္)ေသြးလြတ္ေၾကာ၊ေသြးၿပန္ေၾကာတို့ႏွင့္ဆက္သြယ္မူရွိမရွိ။ထုိၾကီးထြားၿခင္းကေန့စဥ္ၿပဳမူေၿပာဆိုလုပ္ကိုင္ပံုေတြကိုဘယ္လိုလႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္သလဲ။
ဦးေႏွာက္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ပိုင္းဆိုင္ရာဧရိယာေနရာႏွင့္ ခံစားမႈ ပိုင္းဆိုင္ရာဧရိယာေနရာတို႔ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုေကာင္းမြန္လာသလဲ...စတဲ့အေၿခခံေမးခြန္းေတြကိုမ်ားစြာကိုအေၿဖရွာရန္လုိအပ္ပါသည္။
မန္ဆာခ်ဴးဆက္အေထြေထြေဆးရံုၾကီး၌ ထုိေမးခြန္းမ်ားစြာတို့ကိုေၿဖဆုိရန္အတြက္ အလြန္က်ယ္ၿပန့္တဲ့ေလ့လာမူမ်ားကိုၿပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ရရွိထားတဲ့ရလာဒ္ေတြကအရမ္းကိုအားရေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ပိုမ်ားတဲ့ေယာဂီေတြႏွင့္အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထပ္မံစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေယာဂီတစ္ေယာက္ တရားစတင္ အားမထုတ္ ခင္က ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္စြာ တရားအားထုတ္ႏုိင္တဲ့ဦးေႏွာက္ကို ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ အခုက်မတို့အဖြဲ ့စီစဥ္ေနပါၿပီဟု လာဇာကေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ဘာသာၿပန္ဆိုသူ ေကာင္းထက္ညြန္႔

(ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ လူဦးေႏွာက္ အရြယ္အစားၾကီးလာ ႏုိင္သည္။) by Kaung Htat Nyunt (ေကာင္းထက္ညြန္႔)
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web