ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:25pm.
line decor
S No ေခါင္းစဥ္ စာေရးသူ
65 ၁၈။ မလ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
64 ၁၇။ ေကာဓ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
63 ၁၆။ ပိယ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
62 ၁၅။ သုခ၀ဂ ဓမၼပဒ
61 ၁၄။ ဗုဒၶ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
60 ၁၃။ ေလာက၀ဂၢ ဓမၼပဒ
59 ၁၂။ အတၱ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
58 ၁၁။ ဇရာ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
57 ၁၀။ ဒ႑၀ဂ ဓမၼပဒ
56 ၉။ ပါပ၀ဂ ဓမၼပဒ
55 ၈။ သဟႆ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
54 ၇။ အရဟႏၲ၀ဂ ဓမၼပဒ
53 ၆။ ပ႑ိတ၀ဂ ဓမၼပဒ
52 ၅။ ဗာလ၀ဂ ဓမၼပဒ
51 ၄။ ပုပၹ၀ဂ ဓမၼပဒ
50 ၃။ စိတၱ၀ဂ ဓမၼပဒ
49 ၂။ အပၸမာဒ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
48 ၁။ ယမက၀ဂၢ ဓမၼပဒ
47 ငါ သြားႏွင့္မယ္ သုခရိပ္
46 ေတြ႔လို႔ဆံု ၾကံဳလို႔ကြဲ သုခရိပ္
[First Page] . [Prev] . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . [Next] . [Last Page] 605 entries