ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
             

Shaila Catherine 's Dhamma Talks by Shaila Catherine - DhammaWeb Audioempty.gif Shaila Catherine
Shaila Catherine's Dhamma Talks :32
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English 5 Conditions for Insight
2 English A Single Excellent Night
3 English A Thoroughbred s Meditation
4 English Beyond the Familiar
5 English Concentration
6 English Connection
7 English Craving
8 English Desire for Enlightenment
9 English Effort and Diligence
10 English Effort and Non-effort
11 English Embodied Awareness
12 English Equanimity and Feeling
13 English Equanimity: Our Greatest Friend
14 English Guided Metta Meditation
15 English Landscape of Emotion
16 English Learning
17 English Living Without Enemies
18 English Mindfulness of Body
19 English Mindfulness of Experience as Function
20 English Mindfulness of Feelings
21 English Mindfulness of Mind
22 English Planning
23 English Practicing In Daily Life: Virtue
24 English Sloth and Restlessness
25 English Solitude
26 English Solitude and Aloneness
27 English The Nature of Thought
28 English Tranquility and Insight - Week 1
29 English Tranquility and Insight - Week 2
30 English Truth
31 English Vipassana Is Insight
32 English Wisdom
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web