ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
             

ဆရာၾကီး ဦးတင့္ရီ ႏွင့္ ဆရာၾကီး ဦးဘဖိုး (ဆရာၾကီး ဦးဘခင္ နည္း)'s Dhamma Talks by Sayagyi U Tint Yee and Sayagyi U Ba Pho - DhammaWeb Audioempty.gif ဆရာၾကီး ဦးတင့္ရီ ႏွင့္ ဆရာၾကီး ဦးဘဖိုး (ဆရာၾကီး ဦးဘခင္ နည္း)
Sayagyi U Tint Yee and Sayagyi U Ba Pho's Dhamma Talks :15
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 01
2 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 02
3 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 03
4 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 04
5 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 05
6 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 06
7 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 07
8 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 08
9 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 09
10 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 10
11 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 11
12 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 12
13 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 13
14 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 14
15 ၁၀ရက္ တရားစခန္း English Ten Days Course Dhamma Talk 15
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web