ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတ 's Dhamma Talks by Pandita, Sayadaw U - DhammaWeb Audioempty.gif ဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတ
Pandita, Sayadaw U's Dhamma Talks :21
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Asava
2 Myanmar Closing Talk With Questions And Answers
3 Myanmar Desire And Responsibility In Practice
4 Myanmar Establishment Of Mindfulness (U Patthana)
5 Myanmar Five Controlling Factors And Five Strengths
6 Myanmar Five Qualities Of Fire
7 Myanmar From A Tender Mind To A Mature Mind
8 Myanmar Moral Shame And Moral Fear Of Wrongdoing
9 Myanmar Negligence And Vigilance In Sila
10 Myanmar Negligence And Vigilance Part 2
11 Myanmar Negligence And Vigilance, Part 1
12 Myanmar One Dhamma
13 Myanmar Practicing Persistently (Sakkacca Kiriya)
14 Myanmar Practicing Respectfully (Sakkacca Kiriya)
15 Myanmar Protecting Others Through Metta And Karuna
16 Myanmar Qualities Of Mindfulness (Sati)
17 Myanmar Refined Form Of Negligence And Vigilance In Doing Dana
18 Myanmar Rushing Towards An Object
19 Myanmar Satipattana
20 Myanmar Seven Motivations In Asking Questions, Sati Spreading Over Object
21 Myanmar Stopping And Cutting Off The Currents
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web