ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
             

မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိ၀ံသ's Dhamma Talks by Janakabhivamsa, Ashin - DhammaWeb AudioJanakabhivamsa.gif မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိ၀ံသ
Janakabhivamsa, Ashin's Dhamma Talks :27
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -01
2 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -02
3 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -03
4 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -04
5 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -05
6 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -06
7 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -07
8 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -08
9 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -09
10 ဓမၼစၾကာ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta -10
11 Myanmar Introduction to Basic Patthana (01 of 17)
12 Myanmar Introduction to Basic Patthana (02 of 17)
13 Myanmar Introduction to Basic Patthana (03 of 17)
14 Myanmar Introduction to Basic Patthana (04 of 17)
15 Myanmar Introduction to Basic Patthana (05 of 17)
16 Myanmar Introduction to Basic Patthana (06 of 17)
17 Myanmar Introduction to Basic Patthana (07 of 17)
18 Myanmar Introduction to Basic Patthana (08 of 17)
19 Myanmar Introduction to Basic Patthana (09 of 17)
20 Myanmar Introduction to Basic Patthana (10 of 17)
21 Myanmar Introduction to Basic Patthana (11 of 17)
22 Myanmar Introduction to Basic Patthana (12 of 17)
23 Myanmar Introduction to Basic Patthana (13 of 17)
24 Myanmar Introduction to Basic Patthana (14 of 17)
25 Myanmar Introduction to Basic Patthana (15 of 17)
26 Myanmar Introduction to Basic Patthana (16 of 17)
27 Myanmar Introduction to Basic Patthana (17 of 17)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web