ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
             

အဂ်န္ အမေရာ 's Dhamma Talks by Amaro, Ajahn - DhammaWeb Audioempty.gif အဂ်န္ အမေရာ
Amaro, Ajahn's Dhamma Talks :31
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Absence and Cessation
2 English All Your Thoughts Are Garbage
3 English Birth, Death, and the Deathless
4 English Cause and Effect
5 English Contentment
6 English Death and the Deathless
7 English Desire and Becoming
8 English Do You Want My Toenails?
9 English Dukkha and Dependent Origination
10 English Flavor of the World
11 English Impermanence, Insight, and Nietzsche
12 English Investigating George W. Bush Mind
13 English It is More Delicious if You Share
14 English Listening to the Inner Commitee
15 English Mindful of the Body
16 English Nibbana- Tape 1
17 English Nibbana- Tape 2
18 English Nibbana- Tape 3
19 English Nibbana- Tape 4
20 English Nibbana- Tape 5
21 English Nirodha, Happiness, and Anicca
22 English Opening to Dukkha if Anything Should Every Happen to Me
23 English Paradise Paved- Complacency and Urgency
24 English Personality View
25 English Practicing with the Four Noble Truths
26 English Re-Ordering the Heart- Taking Refuge in Buddha-Mind
27 English Taking Refuge in Nibbana
28 English The Greater Discourse on the Hole in the Roof
29 English Therevada Buddhism in a Nutshell
30 English Value-Based Reality
31 English When the Fire Goes Out
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web