ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:20pm.
line decor
Dhamma Art, DhammaWeb DataBase
 
HOME

View by Artist

View by Subject

View by Technique

View All

Two Novices in Red by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Novices in Red by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Nuns with Food by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Going to the Temple by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Three Nuns With Parasols by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Young Nuns at Shwe Inn Bin Monastery by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Praying Monks by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Two Novices by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Offering Rice(Soom) by Aung Kyaw Htet and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား Bodhi Tree & Buddha (I) by Moat Thone and Others Buddhist Paintings, ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား
Two Novices in Red Aung Kyaw Htet
Oil on canvas86 x 113 cm2006
Novices in Red Aung Kyaw Htet
Oil on canvas 86 x 113 cm2006
Nuns with Food Aung Kyaw Htet
Oil on canvas86 x 113 cm2006
Going to the Temple Aung Kyaw Htet
Oil on canvas86 x 113 cm2005
Three Nuns With Parasols Aung Kyaw Htet
Oil on canvas85 x 113 cm2004
Young Nuns at Shwe Inn Bin Monastery Aung Kyaw Htet
Oil on canvas115 x 149 cm2004
Praying Monks Aung Kyaw Htet
Oil on canvas115 x 149 cm2005
Two Novices Aung Kyaw Htet
Oil on canvas86 x 112 cm2004
Offering Rice(Soom) Aung Kyaw Htet
Oil on canvas60 x 80 cm2001
Bodhi Tree & Buddha (I) Moat Thone
Oil on Canvas152 x 182 cm2005
  .   . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . [Next] . [Last Page] 478 entries