ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th February 2017 10:37pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ပဌမစ်ာန္စိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ပဌမစ်ာန္စိတ္
Untitled Document

႐ူပါ၀စရကုသုိလ္တရားစုကုိ ေ၀ဖန္ျခင္း {႐ူပါ၀စရကုသလပဒဘာဇနီ}
(၁) စ်ာန္ေလးပါးျဖစ္ပံုကို ျပေသာ စတုကၠနည္း
႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ပဌမစ်ာန္စိတ္
၁၆၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ႐ူပဘံု၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကုိ ပြါး၏။ (႐ူပဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကိုပြါး၏)၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္, အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , နီ၀ရဏကင္းဆိတ္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ, ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ရွိေသာ, ပထ၀ီကသုိဏ္းလွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကုိ ရရွိ၍)
ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ပဌမစ်ာန္စိတ္ ၿပီးၿပီ။

 

(၂) စ်ာန္ငါးပါးျဖစ္ပံုကုိ ျပေသာ ပÍၥကနည္း
႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ပဌမစ်ာန္စိတ္
၁၆၇။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္ အခါ၌ ႐ူပဘံုျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကုိ ပြါး၏ (႐ူပဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကို ပြါး၏)၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပထ၀ီကသုိဏ္း လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကုိ ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ ]ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ ]အ၀ိေကၡပ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ ပဌမစ်ာန္စိတ္ ၿပီးၿပီ။