ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:55am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး- အာကိဥၥညာယတန၀ိပါက္စိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး- အာကိဥၥညာယတန၀ိပါက္စိတ္
Untitled Document

အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး

အာကိဥၥညာယတန၀ိပါက္စိတ္
၅၀၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကို ပြါး၏ (အ႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကိုပြါး၏)၊ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ၀ိညာဏÍၥာယတနစ်ာန္ကို ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္၍၀ိညာဏ္၏ စိုးစဥ္းအနည္းငယ္မွ် အ<ကင္းမရွိျခင္းဟူေသာ (တတိယာ႐ုပၸစ်ာန္၏) တည္ရာ (အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္ေသာ ç အမွတ္သညာ {အာကိÍၥညာယတနသညာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္း ပယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (စတုတၳစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ပ။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ထိုအ႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ကံကိုသာလွ်င္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ç ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ ဖန္ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ၀ိညာဏÍၥာယတနစ်ာန္ကို ေကာင္းစြာလြန္ေျမာက္၍ ပဌမာ႐ုပၸ၀ိညာဏ္၏ စိုးစဥ္းအနည္းငယ္မွ် အ<ကင္းမရွိျခင္းဟူေသာ (တတိယာ ႐ုပၸစ်ာန္၏) တည္ရာ (နတၳိေဘာပညတ္အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္ေသာ ç အမွတ္သညာ {အာကိÍၥညာယတနသညာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္း ပယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္။ပ။ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္ သို႔ ေရာက္၍ (စတုတၳစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။