ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:17pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး -၀ိညာဏဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး -၀ိညာဏဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္
Untitled Document

အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး

၀ိညာဏဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္
၅၀၂။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကို ပြါး၏ (အ႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကိုပြါး၏)၊ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အာကာသာနÍၥာယတန စ်ာန္ကို ေကာင္းစြာလြန္ေျမာက္၍ အဆုံးမရွိေသာç ၀ိညာဏ္ (စိတ္)ဟူေသာ (ဒုတိယာ႐ုပၸစ်ာန္၏) တည္ရာ (အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္ေသာ çအမွတ္သညာ {၀ိညာဏÍၥာယတနသညာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ç ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကို လည္းပယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (စတုတၳစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။ ထိုအ႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ကံကိုသာလွ်င္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ç ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ ဖန္ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အာကာသာနÍၥာယတနစ်ာန္ကိုေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္၍ အဆုံးမရွိေသာç ၀ိညာဏ္ (စိတ္)ဟူေသာ (ဒုတိယာ႐ုပၸစ်ာန္) တည္ရာ (အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္ေသာ ç အမွတ္သညာ {၀ိညာဏÍၥာယတနသညာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ç ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္းပယ္ရွားျခင္းေၾကာင္း။ပ။ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (စတုတၳစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။