ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:19pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္
Untitled Document

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္
၁၆၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ႐ူပဘံု၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကုိပြါး၏ (႐ူပဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကိုပြါး၏)၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ကုိ စက္ဆုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {သမၸဇည} ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း ေန၏၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္း ကုိယ္ျဖင့္ခံစား၏၊ အၾကင္ တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထုိတတိယစ်ာန္ရပုဂၢဳိလ္ကို ဘုရားအစ ရွိေသာ အရိယာတို႔သည္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ပါေပစြ၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ရွိပါေပစြ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိပါေပစြ}} ဟုခ်ီးက်ဴးေတာ္မူၾကကုန္၏။ ပထ၀ီကသိုဏ္းလွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (တတိယစ်ာန္ကုိ ရရွိ၍) ေန၏။
တရားအက်ဥ္း
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ ၀ါယာမ} သည္ျဖစ္၏။ (သမၼာသတိ, သမၼာသမာဓိ)။ပ။ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ,{အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကုိ စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။ပ။
စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵရွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါႏွစ္ပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း {မဂ္} သည့္ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္သံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထုိအခါ၌ (ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
သခၤါရကၡႏၶာ
၁၆၄။ပ။ ထုိအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု{သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏ အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစုိးတရ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာအားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ}။ (သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ)။ပ။ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထုိအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကုိ ခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကုိ စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ,မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။
႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္ ၿပီးၿပီ။


(၂) စ်ာန္ငါးပါးျဖစ္ပံုကုိ ျပေသာ ပÍၥကနည္း

႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္
၁၇၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ႐ူပဘံု၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကုိ ပြါး၏ (႐ူပဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကို ပြါး၏)၊ ၾကံစည္မႈ ]၀ိတက္} ç သံုးသပ္မ ႈ ]၀ိစာရ}တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ပထ၀ီကသိုဏ္းလွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (တတိယစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ ]ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ ]ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ ]သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ ]ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ ]စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ]ပီတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာမႈ ]သုခ} သည္ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ ]စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ ယုံၾကည္မႈ ]သဒၶိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ အားထုတ္မႈ ]၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ ]သတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ ]သမာဓိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ]ပညိေျနၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ ]မနိေႁႏၵ} သည္ျဖစ္၏၊ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ ]ေသာမနႆိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ]ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ ]သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ ]သမၼာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏။ (သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ)။ပ။ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ ]ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ ]အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထုိအခါ၌ (ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာç အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵç အဓိေမာကၡç မနသိကာရçတၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။ပ။
စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း ]ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵရွစ္ပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါသံုးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း]မဂ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္သံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ျဖစ္၏။ပ။ ဓမၼာယတန တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထုိအခါ၌ (ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာç အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵç အဓိေမာကၡç မနသိကာရç တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း ]နိေဒၵသ၀ါရ}
သခၤါရကၡႏၶာ
၁၇၁။ပ။ ထုိအခါ၌ ျပဳ ျပင္မႈအစု ]သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ေတြ႕ထိမႈ ]ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ ]ေစတနာ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ ]ပီတိ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာအာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ ]စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ ]သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ ]၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ ]သတိေႁႏၵ} ၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ ]သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစုိးတရ (ခြဲခဲြျခား ျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ]ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ]ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ ေကာင္းစြာသိျမင္မႈ ]သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ ]သမၼာ၀ါယာမ}။ (သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ)။ပ။ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ ]ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ ]အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထုိအခါ၌ ခံစားမႈအစု ]ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကုိ ခ်န္ထား ၍ မွတ္သားမႈအစု ]သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု ]၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကိုခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာç အေၾကာင္းကုိ စဲြ၍့ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵç အဓိေမာကၡç မနသိကာရç တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳ ျပင္မႈအစု ]သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္ ၿပီးၿပီ။